บริษัท ไทยไวร์เม็ช จำกัด

บริการผลิตรับสั่งทำ ตะแกรงแผ่นเจาะรูทุกชนิด ตะแกรงเจาะรูโลหะ Perforated Metal Sheet ตะแกรงเจาะรูอโลหะ Non Perforated Meta Sheet เหล็กฉีก ตะแกรงลายกันลื่น Checkered plate ตัดเลเซอร์ Laser Cut งานพับเหล็กเจาะรู งานพับสแตนเลสเจาะรู

 เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และรับออกแบบสั่งทำตามแบบ Made To Order ขนาด ( SIZE ) ทุกชนิดตามแต่ละจุดประสงค์ของงานที่ลูกค้าต้องการ วัตถุดิบที่ใช้คือ เหล็กแผ่นเจาะรู สแตนเลสแผ่นเจาะรู ทองเหลืองแผ่นเจาะรู อลูมิเนียมแผ่นเจาะรู สังกะสีแผ่นเจาะรู เหล็กเจาะรู สแตนเลสเจาะรู  แผ่นลายกันลื่น (ลายตีนไก่ ลายปูพื้น) ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก สแตนเลสฉีก

บริษัท ไทยไวร์เม็ช จำกัด

ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงอยากให้ท่านได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กให้มากขึ้น ในอนาคตข้างหน้าจะมีการสร้างอาคารบ้านเรือนด้วยเหล็กมากยิ่งขึ้น ก็เพราะเหล็กไม่มีการสึกกร่อนและมีประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นหลายเท่า ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็ก สินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือใช้เป็นวัตถุดิบนำไปผลิตสินค้าอื่นๆ

ผลิตสินค้า

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสียง เครื่องใช้ในครัว ของประดับตกแต่ง การเกษตร อุตสาหรรมอาหาร ตะแกรงฟอกอากาศ ตะแกรงกันเครื่องจักร ตะแกรงร่อน ตะแกรงสำหรับกันเสียง ตะแกรงท่อไอเสียรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ตะแกรงสำหรับหน้ากากลำโพง ตะแกรงโรงสี ตะแกรงสำหรับตกแต่งภายใน ( Interior Decoration ) ตะแกรงสำหรับตกแต่งภายนอก และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ตะแกรงเจาะรูสำเร็จรูป

รับผลิตตะแกรงเจาะรูตามแบบ

สินค้าของเรา

แผ่นเหล็กเจาะรู  แผ่นสแตนเลสเจาะรู แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู แผ่นสั่งกะสีเจาะรู แผ่นซืงค์เจาะรู

ตะแกรงเจาะรูกลม

ตะแกรงเจาะรูสี่เหลี่ยม

ตะแกรงเจาะรูยาวสล็อต

ตะแกรงเจาะลายตกแต่ง

ตะแกรงเจาะรูหกเหลี่ยม

ตะแกรงเจาะรูสามเหลี่ยม

ตะแกรงกันลื่น

PIC-PERF

งานม้วนคอยล์

งานตัด

งานพับ

งานตัดเลเซอร์

ตะแกรงสำหรับลำโพง

ตะแกรงสำหรับโรงสี

งานบริการ

เหล็กฉีก

สแตนเลสฉีก

เหล็กฉีกตกแต่ง

ตะแกรงสีข้าว

ตะแกรงหกเหลี่ยมสีข้าวขนาดเล็ก

ตะแกรงโค้งเครื่องสีข้าว

แผ่นเหล็กเจาะรู  แผ่นสแตนเลสเจาะรู  แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู  แผ่นสังกะสีเจาะรู  แผ่นซิงค์เจาะรู  เหล็กแผ่นเจาะรู  สแตนเลสแผ่นเจาะรู  อลูมิเนียมแผ่นเจาะรู  สังกะสีแผ่นเจาะรู  ซิงค์แผ่นเจาะรู

ตะแกรงเจาะรูกลม

แผ่นเหล็กเจาะรูกลม  แผ่นสแตนเลสเจาะรูกลม  แผ่นอลูมิเนียมเจาะรูกลม  แผ่นสังกะสีเจาะรูกลม  แผ่นซิงค์เจาะรูกลม  เหล็กแผ่นเจาะรูกลม  สแตนเลสแผ่นเจาะรูกลม  อลูมิเนียมแผ่นเจาะรูกลม  สังกะสีแผ่นเจาะรูกลม  ซิงค์แผ่นเจาะรูกลม

ตะแกรงเจาะรูกลมลาย 60

ตะแกรงเจาะรูกลมลาย 45

ตะแกรงเจาะรูกลมลาย 90

ตะแกรงเจาะรูกลมลายถี่

ตะแกรงเจาะรูสี่เหลี่ยม

แผ่นเหล็กเจาะรูสี่เหลี่ยม  แผ่นสแตนเลสเจาะรูสี่เหลี่ยม  แผ่นอลูมิเนียมเจาะรูสี่เหลี่ยม  แผ่นสังกะสีเจาะรูสี่เหลี่ยม  แผ่นซิงค์เจาะรูสี่เหลี่ยม  เหล็กแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม  สแตนเลสแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม  อลูมิเนียมแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม  สังกะสีแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม  ซิงค์แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม

แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม

แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมลายตรง

แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมลาย 90

แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมลายสลับ

ตะแกรงเจาะรูยาวสล็อต

แผ่นตะแกรงเจาะรูยาวสล็อตลายตรง

แผ่นตะแกรงเจาะรูยาวสล็อตลายขวาง

แผ่นตะแกรงเจาะรูยาวสล็อตลายเฉียง

เหล็กแผ่นเจาะรู

เหล็กแผ่นเจาะรูยาว

เหล็กแผ่นเจาะรูยาวสล็อต

เหล็กแผ่นเจาะรูลายก้างปลา

แผ่นเจาะรูก้างปลา

แผ่นเหล็กเจาะรูลายก้างปลา

แผ่นรูยาวลายเฉียงขวา

แผ่นรูยาวลายเฉียงซ้าย

ตะแกรงเจาะรูหกเหลี่ยม   แผ่นเหล็กเจาะรูหกเหลี่ยม

เหล็กแผ่นรูหกเหลี่ยม SKH-35

เหล็กแผ่นรูหกเหลี่ยม SKH-6

เหล็กแผ่นรูหกเหลี่ยม SKH-12

เหล็กแผ่นรูสามเหลี่ยม

เหล็กแผ่นรูสามเหลี่ยม

เหล็กแผ่นรูสามเหลี่ยม

แผ่นเจาะรูไดอามอน

เหล็กแผ่นเจาะรู

เหล็กแผ่นเจาะรูไดอามอน

เหล็กแผ่นเจาะรูไดอามอน

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงทอสแตนเลส ตะแกรงทอสังกะสี