แผ่นเหล็กเจาะรู เหล็กแผ่นเจาะรู

 

แผ่นเหล็กเจาะรู เหล็กแผ่นเจาะรู

แผ่นเหล็กเจาะรูกลม

แผ่นเหล็กเจาะรูสี่เหลี่ยม

แผ่นเหล็กเจาะรูยาว  แผ่นเหล็กเจาะรูสล็อต

เหล็กแผ่นเจาะรูลายตกแต่ง