เหล็กฉีก

 

เหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก  ขนาดรูเท่ากัน  ต่างกันที่ความหนา  และ  สัน

เหล็กฉีก  ขนาดแผ่น 4×8 ฟุต  หรือ 1220×2440 mm.  หรือ  122×244 Cm.  ขายเป็นแผ่น

เหล็กฉีก XS31

เหล็กฉีก XS32

เหล็กฉีก XS33

เหล็กฉีก XS41

เหล็กฉีก XS42

เหล็กฉีก XS43

เหล็กฉีก XS42F

เหล็กฉีก XS51

เหล็กฉีก XS52

เหล็กฉีก XS53

เหล็กฉีก XS61

เหล็กฉีก XS62

เหล็กฉีก XS63

เหล็กฉีก XS71

เหล็กฉีก XS71

เหล็กฉีก XS73

เหล็กฉีก ED-01-20

เหล็กฉีก ED-02-20

เหล็กฉีก ED-03-20

เหล็กฉีก ED-04-20

เหล็กฉีก ED-06-16

เหล็กฉีก  ขนาดแผ่น  2×28 ฟุต  ขายเป็นม้วน

เหล็กฉีก ES-206-4×8

เหล็กฉีก ES206-5×10

เหล็กฉีก ES-206-7×14

เหล็กฉีก ES-206-8×16