ตะแกรงแผ่นเจาะรูลายตกแต่ง

ตัวอย่างตะแกรงแผ่นเจาะรูลายตกแต่ง

ตะแกรงลายดาว
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

ตะแกรงลายดอกจิก
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

ตะแกรงลายรูกุญแจ
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

ตะแกรงลายอิฐ
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘