ตะแกรงรูสามเหลี่ยม

ตัวอย่างรูสามเหลี่ยม

งานสต๊อก ที่ทางบริษัทผลิต วัตถุดิบ คือ เหล็ก โดยผลิตมาเป็น ตะแกรงเจาะรูที่เรียกว่า ตะแกรงเหล็กขาวเจาะรู รูปแบบของตะแกรง คือรูสามเหลี่ยม ที่เรียกว่า ตะแกรงเหล็กขาวเจาะรูสามเหลี่ยม

วัตถุดิบที่ใช้
– เหล็กขาว ( SPCC-SD )
ขนาดมาตรฐานของแผ่น ( Standard Size Sheet )

1. กว้าง1,220 มิล x ยาว 2,440 มิล ,
กว้าง 4 ฟุต x ยาว 8 ฟุต ,
กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 2.4 เมตร

2. ม้วนคอยล์ กว้าง 1.0 M x (ยาว) Roll ? Steel Sheet
– ความหนา 1 mm.
– ขนาดของรู 3 mm.
ส่วน ขนาดรู และ ความหนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

โลหะ
ความหนา
เหล็ก
1.0
   
    
    
    
   
   
   
   
   

ขนาดรูของตะแกรงสามเหลี่ยม
ขนาดรูรอบด้าน 3 ด้าน. กว้าง 3 มิล
ขนาดความสูง 2.6 มิล

รูปแบบของรู

Hole Patterns รูปแบบรู คือ รูปแบบของแผ่นเจาะรู ส่วนหัวและส่วนท้ายของแผ่น

ตะแกรงเจาะรูสามเหลี่ยมลายตรง 90 องศา Triangle Perforations