แผ่นเหล็กฉีก เหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก แผ่นเหล็กฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด แผ่นเหล็กยืด

ขนาดแผ่น  1220×2440 mm.  4×8 ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก แผ่นเหล็กฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด แผ่นเหล็กยืด

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-31   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-41   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42F ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-51   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-61   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-71   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73

ตะแกรงเหล็กฉีก  ED-01-12  ตะแกรงเหล็กฉีก ED-02-20  ตะแกรงเหล็กฉีก ED-03-20  ตะแกรงเหล็กฉีก ED-04-20