งานสั่งทำแผ่นเจาะรูโลหะ

บริการงานปั้มเจาะรู
งานปั้มเจาะรู Perforated Metal ทางบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาก โดยช่างควบคุมเครื่องที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จึงวางใจ และพึงพอใจเสมอ ด้วยเครื่องปั้มที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ รวดเร็ว และทันสมัย เราจึงมีความพร้อมสำหรับงานปั้มในปริมาณมาก และพร้อมกันนี้เพื่อความรวดเร็ว ในกรณีทางบรษัทต้องเปิดพิมพ์ใหม่ เพราะลูกค้าต้องการรูพิเศษที่ทางบริษัทยังไม่ผลิต ทางบริษัทมีการจัดเตรียมเครื่อง Wire Cut สำหรับงานแบบพิมพ์ ออกแบบและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC ตามแบบกราฟิก, รูปภาพ, ชิ้นงานตัวอย่าง ทุกรูปแบบ และขนาด ตามขนาดที่ต้องการ

งานสั่งทำแผ่นเจาะรูโลหะ

งานสั่งทำแผ่นเจาะรูโลหะ  บริการงานโลหะทุกชนิด  เหล็กเจาะรู  สแตนเลสเจาะรู  อลูมิเนียมเจาะรู สังกะสีเจาะรู ซิงค์เจาะรู ทองเหลืองเจาะรู ทองแดงเจาะรู  ไทเทเนียมเจาะรู เหล็กเกรดพิเศษเจาะรู  และโลหะอื่นๆ

งานสั่งทำแผ่นเจาะรูโลหะ

รูกลม : Round Holes

กลม_03
กลม_10
กลม_06
กลม_08
กลม_12
กลม_03 กลม_10 กลม_06 กลม_08 กลม_12

รูสล๊อต : Slot Holes

กลม_013
กลม_014
กลม_015
กลม_013 กลม_014 กลม_015

รูสี่เหลี่ยม : Square Holes

4-1
4-2
4-3
4-1 4-2 4-3

รูสี่เหลี่ยมผืนผ้า : Rectangular Holes

5-1
5-2
5-1 5-2

รูหกเหลี่ยม : Hexagonal Holes

6-1
6-1

รูสามเหลี่ยม : Triangle Holes

3-1
3-1

ลายตกแต่ง : Decorative Perforations

7-2
7-3
7-4
7-5
7-1
7-6
7-9
7-7
7-11
7-8
7-10
7-13
7-15
7-12
7-17
7-16
7-14
7-2 7-3 7-4 7-5 7-1 7-6 7-9 7-7 7-11 7-8 7-10 7-13 7-15 7-12 7-17 7-16 7-14

งานสั่งทำแผ่นอโลหะ

          การเจาะรู Perforate ในงานตกแต่งที่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเป็นรอยขีดข่วน การถลอก การกระแทก ที่เกิดจากการปั้ม การเจาะ ของเครื่องจักร ทางบริษัทจึงใช้แผ่นเทปเคลือบบนแผ่น ก่อนการทำงานหรือก่อนปั้ม ส่วนมากใช้ในงานตกแต่ง โดยทางลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัททราบก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของงาน

          การสั่งทำงานเจาะรู perforated ทางบริษัทมีการจัดหาวัสดุให้ท่าน หรือท่านสามารถนำวัสดุของท่านมาสั่งทำ ชิ้นงานตัวอย่าง เช่น แผ่นพลาสติก แผ่นไม้ แผ่นยิปซัม Smartborad และคอมโพสิตหากท่านมีแบบ File งาน หรือ ถ้าไม่มี File งาน รับออกแบบฟรี รับปั้มเจาะรู ตั้งแต่ 1ชิ้น ขึ้นไป

แผ่นพลาสติกเจาะรู

แผ่นไม้เจาะรู

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเจาะรู

แผ่นยิปซัมเจาะรู