บริการ

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเสนองานบริการรับงานโลหะสั่งทำทุกชนิด 

บริการงานสั่งผลิตตามแบบที่กําหนด ขนาดรู ขนาดแผ่น ความหนา picth ระยะเว้นขอบแผ่น และสามารถกําหนดพื้นที่ใน
การเจาะ โดยเลือกส่วนที่ต้องการ และไม่ต้องการเจาะรู รวมถึงสามารถเลือกขนาดของรูที่เจาะ ได้มากกว่า 10 ขนาดต่อแผ่น
สามารถเจาะรูได้จากวัสดุที่หลากหลาย โลหะ – อโลหะ ทุกประเภท ได้แก่ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง
ทองแดง สังกะสี ซิงค์ พลาสติก คอมโพสิต พีวีซี แผ่นไม้ ขนาดของรูตั้งแต่ 1 – 120 mm. ความหนาวัสดุตั้งแต่ 0.3 – 15 mm.
รูปแบบที่สามารถเจาะรูได้แก่ รูกลม รูสี่เหลี่ยม รูหกเหลี่ยม รูยาว รูสามเหลี่ยม รูลายตกแต่ง รูสล็อต และรูตามแบบที่กําหนด
ตะแกรงเจาะรูสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตะแกรงคัด ตะแกรงแยก ตะแกรงกรอง ตะแกรงประกอบ
ตะแกรงร่อน ตะแกรงขัด และตะแกรงคัดแยก

บริการงานปั้มเจาะรู

ในสายการผลิตหลักของบริษัท คือ งานปั๊มเจาะรูซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ควบคุมเครื่องจักรโดยช่างที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ลูกค้าจึงมอบความไว้วางใจ และให้ความพึงพอใจกับการบริการของเราบริการงานปั๊มด้วยความเที่ยงตรง แม่นยํา รวดเร็ว โดยเครื่องปั๊มที่มีกําลังรองรับตั้งแต่ 45-500 ตัน สามารถทํางานบนแผ่น 5×12 ft เรามีความพร้อมสําหรับงานปั๊มในปริมาณมาก นอกจากนี้บริษัทเตรียมเครื่อง Wire Cut สําหรับงานพิมพ์ ออกแบบและจัดทําชิ้นงานตัวอย่าง ทุกรูปแบบตามขนาดที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว

บริการงานตัดเลเซอร์

 

ออกแบบคํานวณ และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น AXEL LASER CUTTING
MACHINE โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คําปรึกษาแก่ท่าน ตัดชิ้นงานตามแบบ File
AutoCAD หรือชิ้นงานตัวอย่าง (ทางบริษัทมีการจัดเตรียมเครื่องวัดชิ้นงานที่ทันสมัยไว้คอย
บริการท่านอยู่) ถ้าไม่มี File งาน ทางบริษัทมีบริการรับออกแบบฟรี โดยทางทีมงานจัดเรียง
ออกแบบชิ้นงานให้เสียเศษน้อยที่สุด เพื่อเพิ่มเนื้องานการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของท่าน
บริการรับตัดงานด่วน สามารถรอรับได้ทันที บริการรับตัดเลเซอร์ตั้งแต่ 1 ชิ้น ขึ้นไป

บริการงานตัดโลหะ (Shearing)

 

บริการตัดโลหะตามแบบและขนาดที่ต้องการ โดยจัดเรียงชิ้นงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชิ้นงานเสียเศษน้อยที่สุด สามารถตัดอย่างรวดเร็วในจำนวนปริมาณมาก สามารถรองรับแผ่นโลหะขนาดเล็กไปจนถึงแผ่นโลหะขนาดใหญ่ ความยาว 10 ฟุต ( 3048 มิล.)

บริการงานรีด

 

บริการรีดโลหะให้เรียบ ตรง และเพื่อความสวยงามของแผ่น งานทุกชิ้นของทางบริษัทจะผ่านกระบวนการรีดก่อนส่งมอบลูกค้าทุกครั้ง หากท่านพบว่าแผ่นไม่เรียบ ตรง ทางบริษัทยินดีบริการรีดแผ่นให้ท่านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริการสินค้าตัวอย่าง

ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดเตรียมสินค้าตัวอย่างสำหรับลูกค้า เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการจำหน่ายสินค้าของท่าน หากท่านไม่สะดวก ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าตัวอย่างทางไปรษณีย์

บริการขนส่ง

 

ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้า ให้ผู้บริโภคตามเวลาและสถานที่กำหนด หากระยะทางเป็นอุปสรรค ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าทางขนส่ง โดยทำการจัดหาบริษัทขนส่งให้ หรือ ตามแต่ท่านจะสะดวกที่สุด

บริการจัดสรรวัตถุดิบ

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริษัทด้านการผลิตรับสั่งทำ จัดสรร และจัดหาวัตถุดิบตามความต้องการของผู้ประกอบการค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่ท่านสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องหาวัตถุดิบมาให้กับทางบริษัท หรือในกรณีที่ทางลูกค้ามีวัตถุดิบของท่านแล้ว ทางลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ทางบริษัทจะนำวัตถุของท่านมาผลิต เพื่อความสะดวกที่สุดของลูกค้าทุกท่าน และจะเก็บค้าบริการ ( ค่าแรง ) ตามลักษณะงานที่ลูกค้ามารับบริการ